A revista Verba. Anuario Galego de Filoloxía publica anualmente estudos lingüísticos e filolóxicos. Naceu en 1974 coa intención de difundir os estudos filolóxicos realizados en Galicia e coa vocación de lle dedicar unha atención preferente á lingua galega. Desde entón o seu principal campo de estudo é o das linguas románicas, entre as que salientan o español, o galego e mais o portugués. Os seus volumes abordan temas variados que se inscriben en diferentes ámbitos da investigación lingüística e filolóxica: gramática, fonoloxía, léxico, edición de textos, teoría lingüística e pragmática. Cada anuario da revista Verba contén, alén de artigos de investigación inéditos, notas breves sobre cuestións concretas e recensións de libros. Admítese a presentación de traballos nas seguintes linguas: galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés e alemán.

Ademais do volume anual, a revista edita unha colección de anexos monográficos (78 títulos entre 1974 e 2018). Ata o ano 2010 Verba editouse en versión impresa (ISSN: 0210-377X). Desde 2011 edítase en formato dixital co ISSN 2174-4017.

O portal dixital de Verba publícase en galego, español e inglés.

Verba conta co Selo de calidade da FECYT desde 2014, está incluída en ESCI, e ERIH PLUS, e foi aceptada en SCOPUS, o 21 de marzo de 2017. CIRC catalógaa no grupo B en Ciencias Humanas. MIAR asignoulle en 2017 un ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) de 10.0.

SCOPUS, ERIH PLUS y FECYT

2017-09-27

Prezados lectores: temos o pracer de anunciarlles as seguintes novidades:

1. Con data 21 de marzo de 2017, foinos notificado que Verba fora aceptada en SCOPUS. De acordo cos avaliadores, “The journal maintains a convincing editorial policy” e “The title publishes excellent content relevant to its field”.

2. O día 21 de xuño de 2017 o equipo de ERIH PLUS confirmou o mantemento de Verba nesta base de datos, xa que cumpría as novas esixencias de transparencia e de calidade.

3. O día 21 de setembro de 2017 a FECYT comunicou que prorrogaba a vixencia do seu selo de calidade ata 2018, cando se faga pública a “VI convocatoria de avaliación de revistas”, á que Verba concorrerá nese momento.

Vol 45 (2018)

Publicado: 2018-09-19

Ver todos os números