Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata <em>Sémata </em>es una revista interdisciplinar, de periodicidad anual, que publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las especialidades relativas al campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Los números de la revista tienen un carácter monográfico y rotatorio entre las áreas de Geografía, Historia e Historia del Arte.<br />La revista se encuentra indexada en las siguientes bases de datos: ERIH PLUS, PASCAL, Fuente Académica Plus, CIRBIC, DIALNET, DICE, LATINDEX, ISOC, Modernitas Citas, REBIUN, RESH, Ulrich’s Directory, MIAR, <a href="https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1522-semata-ciencias-sociais-humanidades">REDIB</a>.<br />Cuenta con un índice de impacto en Humanidades de 4.380 (MIAR), una valoración de difusión internacional del 10.5% (DICE), la categoría B (ANEP) y cumple 32 de los 33 criterios de LATINDEX.<br />El portal de<em> <em>Sémata </em></em>se publica en gallego, español e inglés; las lenguas de publicación son el gallego, portugués, catalán, español, francés, inglés, alemán e italiano. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Universidade de Santiago de Compostela es-ES Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 1137-9669 <p>Al publicar en <em>Sémata</em>, el autor cede los derechos de explotación de su artículo a la Universidad de Santiago de Compostela, que, con las condiciones y limitaciones dispuestas por la legislación en materia de propiedad intelectual, es la titular del <em>copyright</em>. Esta titularidad concede a la Universidad de Santiago de Compostela el derecho exclusivo y para todo el mundo a:</p> <p class="ListParagraphCxSpFirst" style="padding-left: 30px;">- publicar la versión final del artículo en la revista y distibuirlo y/o comunicarlo públicamente, tanto en la revista en sí como en otros medios relacionados, en formato impreso, digital o cualquier otro que pueda inventarse en el futuro;</p> <p class="ListParagraphCxSpMiddle" style="padding-left: 30px;">- traducir o realizar <em>abstracts</em> del artículo y distribuirlos y/o comunicarlos públicamente, y autorizar o ceder a terceros el mismo derecho;</p> <p class="ListParagraphCxSpLast" style="padding-left: 30px;">- depositar copias del artículo en archivos en línea tanto en plataformas propia s de la Universidad de Santiago de Compostela como en plataformas de terceros autorizadas por la Universidad de Santiago de Compostela.</p> Análise territorial no xiro espacial do coñecemento http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5370 <p>O pensamento contemporáneo referido á ciencia deu un xiro moi importante nos anos 1960 e 1970, sobre todo en Francia. Varios autores cuestionaron a preeminencia e inmutabilidade do discurso histórico. Nas súas obras comezaba a colocarse en primeiro termo a análise espacial e territorial crítica. Este proceso coñécese como o “xiro espacial” no coñecemento contemporáneo. A presente proposta epistemolóxica espacial e territorial é recollida na USC polo Grupo de Investigación ANTE tratando de crear un potente polo de reflexión territorial no contexto universitario galego, ibérico e internacional. Trátase de estudar os grandes temas do mundo actual desde a perspectiva enmarcada na teoría social crítica. Os efectos da globalización e da urbanización, do cambio rural, do abandono e avellentamento, dos impactos ambientais, do turismo ou do desenvolvemento endóxeno e sustentable son temas centrais nunha abordaxe que sempre recorre á análise a diferente escalas.</p> Rubén Camilo Lois González Lucrezia Lopez Maria Ángeles Piñeiro Antelo Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5370 Metodoloxía para a integración dos servizos ecosistémicos dos montes veciñais en espazos naturais no seu plan de ordenación e xestión: unha aproximación dende a arqueoloxía e o patrimonio cultural http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5219 O obxectivo desta publicación é dar a coñecer unha proposta metodolóxica multidisciplinar para a <br />xestión e planificación dos usos e aproveitamentos do monte Xalo (Culleredo, A Coruña) no que se <br />integren os valores dos servizos ecosistémicos producidos, amosando ademais un dos procedementos <br />de actuación dunha das disciplinas integradas: a arqueoloxía e o patrimonio cultural. Esta iniciativa <br />xeral foi definida por un Grupo Operativo de Innovación formado por entidades de distintos perfís que gardan relación co desenvolvemento rural do ámbito das da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (CMVMC Xalo, Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, USC, Ingacal, IET) na provincia da Coruña, e que optan por aplicar novas directrices que promovan un modelo de xestión sostible.<br />Desta forma, esta publicación exporá en primeiro lugar o marco do proxecto e os seus postulados principais, pasando a centrarse posteriormente no procedemento de actuación plantexado pola arqueoloxía e o patrimonio cultural, unha das disciplinas integradas que non adoita ser unha parte relevante dentro da xestión habitual dos recursos forestais. Samuel Nión Álvarez Jorge Manuel Blanco Ballón Manuel Giménez Solla Juan Castro Ínsua Manuel Candal Seijas Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5219 Contribución para o estudo da rede de igrexiarios como base dunha organización territorial sustentable http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5240 <p><span style="font-size: medium;">En amplas zonas de poboamento espallado no noroeste da Península Ibérica, as parroquias non son tanto unha división eclesiástica como unha entidade social e xeográfica. Dentro dos seus límites, os igrexarios (isto é; o conxunto formado pola igrexa, cemiterio, carballeira, cruceiros e casa reitoral; polo común na veciñanza dunha pequena aldea) constitúen o seu cerne. Nesta zona, os igrexarios forman unha malla sobre a paisaxe cultural e representan os fitos de súa identidade. A maior parte aséntanse nos seus lugares desde a Idade Media e evidencian conexións cun pasado máis remoto. Con frecuencia inclúen importantes mostras de arquitectura histórica así como de espazos de gran calidade ambiental.</span></p><p><span style="font-size: medium;">Nesta investigación analizamos 750 parroquias rurais e os seus igrexarios que constitúen unha área de máis de 6200 quilómetros cadrados, do noroeste galego, diagnosticando o seu estado mediante o sistema DAFO, e propoñendo estratexias para a súa conservación e a renovación das súas funcións.</span></p> Fernando Mingote Rodríguez Plácido Lizancos Mora Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5240 Montes Veciñais en Man Común e Baldios: Unha análise comparativa das propiedades comunitarias de Galicia e Portugal http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5379 A existencia de propiedade comunitaria é posiblemente a característica máis singular do réxime de propiedade dos montes de Galicia e de Portugal. As Comunidades de Montes Veciñais en Man Común e os Baldios xestionan amplas áreas de monte compartindo características e similitudes, tanto no relativo á súa evolución histórica como no que se refire ás problemáticas sociais, económicas e ambientais que padecen.<br />O presente traballo realiza, a partir de diferentes metodoloxías entre as que destacan as vinculadas coa investigación participativa, unha comparativa entre estas dúas figuras de xestión colectiva do monte, caracterizándoas, debullando o marco normativo baixo o que se regulan e realizando unha aproximación inicial ao contexto produtivo no que se atopan, ás actuais ameazas coas que contan e ás oportunidades existentes a partir de novas lóxicas vinculadas coa sustentabilidade. O traballo mostra como están comezando a aparecer novos ámbitos de manexo vinculados coa multifuncionalidade nos dous espazos xeográficos. Damián Copena Rodríguez Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5379 Territórios negros urbanos em São Carlos- SP (Brasil) no Pós-abolição http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5369 <p>Analisa o processo de configuração dos territórios negros urbanos no pós-abolição no município de São Carlos-SP (Brasil) tendo como referência o bairro Vila Isabel e a trajetória e o espaço doméstico de Geralda Fermiano. A cidade foi uma das regiões que integrou o conjunto de municípios paulistas que teve a economia alicerçada na cafeicultura alavancada principalmente pelo trabalho escravo de homens e mulheres em meados do século XIX. O município contou com um número considerável de cativos desde o início de sua ocupação, passando de 1.568 no ano de 1874 para 3.725 em 1885. Com a abolição do sistema escravista em 1888, que resultou da luta, da atuação e da resistência dos abolicionistas, muitos deles negros livres e escravos, o espaço urbano se tornou <em>locus</em> de ocupação para grande parte desses sujeitos que optaram pela "vida nas cidades". As leis e códigos de posturas que vigoravam no período tomaram para si, desde o fim da escravidão, o papel de expulsar, impedir e marginalizar a massa de libertos. Em São Carlos, uma das estratégias segregacionistas encampadas pelo Estado e pela sociedade civil, foi a criação de loteamentos nas franjas da área urbana que, não por acaso, abrigaram uma população pobre e majoritariamente negra, como é o caso da Vila Isabel. Nesses lugares, homens e mulheres negros criaram e recriaram seus territórios, trazendo para si a responsabilidade pela preservação, manutenção e transmissão de seus legados culturais. A partir do mapeamento e registro desses territórios o artigo explora importante referencial teórico, dialogando com autores como Hebe Mattos, Ana Lugão Rios, Eric Foner, Kimberlé Crenshaw, Sidney Chalhoub, Walter Fraga Filho, Simoni Guedes entre outros. Contribui para o processo de visibilidade, conhecimento e valorização do patrimônio cultural das populações negras do Brasil.</p><p> </p> Joana D'arc Oliveira Maria Angela P. C. S. Bortolucci Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5369 Caracterización das migracións no rural galego do século XXI http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5365 <p class="normal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">A literatura recente sobre migracións rurais en Europa centra o seu interese en coñecer as motivacións da poboación nova para emigrar e as consecuencias que iso ten para o desenvolvemento económico das rexións. Sen embargo, en Galicia existe unha importante carencia de investigacións centradas no éxodo da poboación do rural galego no século XXI, un feito que contrasta cos numerosos estudos realizados sobre a emigración histórica a América e a Europa. Tomando como referencia a clasificación dos concellos galegos segundo o grao e o subgrao de urbanización, realizouse unha caracterización dos movementos migratorios da poboación menor de 35 anos con orixe nas zonas pouco poboadas de Galicia. Desta maneira, preténdese que este artigo contribúa ao coñecemento dos factores que están detrás da forte perda de poboación nas zonas rurais no presente século, aspectos que resultan cruciais para poder afrontar os desafíos formulados polo <em>problema demográfico</em>.</span></p> Rocío Toxo Asorei Ana Isabel García Arias Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5365 A exclusión territorial como unha forma de manifestación dos procesos de exclusión social http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5388 <p><span style="font-size: small;">A accesibilidade aos servizos básicos é esencial para asegurar a calidade de vida da poboación. Unha distribución equilibrada destes servizos (escolas, centros de saúde, oficinas de farmacia, centros sociais, servizos deportivos, servizos financeiros, supermercados etc.) permite á poboación identificarse co seu espazo máis próximo, aumentando a cohesión social e a interrelación entre o núcleo de poboación e os seus habitantes. De feito, un dos factores que poden provocar ou agravar a exclusión social dos individuos radica na vulnerabilidade, afastamento ou estigma social dos territorios que habitan. Neste traballo reflexionase sobre o concepto de exclusión territorial e a súa relación coa exclusión social, preséntase un método de cuantificación e análise da exclusión territorial e móstranse os resultados da súa aplicación a un servizo público básico, a prestación farmacéutica. Os resultados obtidos mostran que a regulación actual non permite resolver os problemas de acceso ao medicamento de numerosos núcleos de poboación do interior de Lugo e Ourense.</span></p> Melchor Fernández Fernández Dolores Riveiro Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5388 Balance produción-consumo de alimentos na Galiza: aproximación dende a soberanía alimentar e a comercialización locaI http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5366 <p><span style="font-size: small;">Dende a perspectiva da soberanía alimentar analízanse os dados de produción-consumo na Galiza tomando como referencia as estatísticas oficiais do Ministerio de Agricultura e Pesca do estado español. Ademais realízase unha análise sectorial por bacías alimentares-comarcas naturais e grandes aglomeracións urbanas. Obtense un balance global positivo no producido na Galiza, con déficits parciais nos cereais gran e froiteiras. Os habitantes potencialmente autoabastecidos/as dentro da súa propia comarca (comercialización local) supera o 50% no caso dos cultivos forraxeiros, prados e pasteiros e tamén no viñedo. Máis do 60% en patacas e 70% se incluímos cultivos hortícolas e as leguminosas gran.</span></p> Emilio Victorino Carral Vilariño Xoán Carlos Carreira Pérez Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5366 Marcos temáticos y multifuncionalidades de los huertos comunitarios en el área urbana de A Coruña (Galicia): un estudio de caso http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5250 <p>Desde finales del siglo XX, la agricultura urbana y periurbana desarrollada en huertos comunitarios ha pasado de ser una actividad residual e informal, a convertirse en un objeto de estudio que ocupa un papel emergente en las políticas de planificación de las áreas urbanas. El primer objetivo de este artículo es el de acotar teóricamente el concepto de huerto urbano comunitario, y realizar una recopilación de la literatura actual sobre una realidad cada vez más común en las tramas metropolitanas.</p><p>El segundo objetivo se centra en exponer los resultados de una investigación sociológica, de tipo cuantitativo, realizada en tres huertos comunitarios de la periferia de la ciudad de A Coruña (Galicia). De este modo, al hilo de la revisión teórica previa, se podrán extrapolar al contexto territorial gallego, de modo inédito, datos y reflexiones globales sobre la multifuncionalidad y las motivaciones que sostienen la producción de esta particular tipología de agricultura periurbana.</p> Juan Soriano-Baeza Raimundo Otero-Enríquez Estefanía Calo Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5250 O posicionamento territorial a partir dos Itinerarios Culturais: o caso de Arzúa nos camiños de Santiago http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5362 <p>Nas últimas décadas, foi aumentando a importancia das estratexias baseadas nos recursos endóxenos como forma de desenvolvemento das áreas rurais, sobre todo aquelas relacionadas co turismo. Así, a posta en valor de Itinerarios Culturais considérase unha ferramenta importante para o posicionamento territorial e o impulso de oportunidades empresariais neses espazos. O Camiño de Santiago, o máis coñecido dos Itinerarios Culturais Europeos nos que participa Galicia, constitúe un instrumento desexado por moitos territorios galegos que enfrontan problemas de perda de poboación e competitividade rural, a pesares de que gran parte dos municipios do interior por onde pasa o Camiño continúan nunha profunda crise económica e demográfica. A través do estudo de caso centrado no municipio de Arzúa, veremos que a integración real de elementos identitarios e recursos locais na estratexia de desenvolvemento turístico vinculado ao Camiño resulta fundamental para que este recurso xere impactos económicos no territorio.</p> Inês Gusman Rocío Toxo Asorei Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5362 Reinventio e unanimidade. Impacto das políticas culturais e turísticas na Comunidade local de Santiago de Compostela http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5357 O texto aborda, em primeiro lugar, a síntese das principais linhas de força das políticas públicas relativas à cultura e ao turismo implementadas em Santiago de Compostela, com base em bibliografia específica e foco nos Caminhos de Santiago. Em segundo lugar, com recurso a um corpus construído a partir de inquéritos a comerciantes e outros membros da comunidade local compostelana, o artigo analisa os impactes destas políticas, a que chamaremos <em>reinventio</em>. Verificámos que esses impactes são percebidos pela comunidade local compostelana, em geral, em termos de unanimidade, mas com diferenças significativas entre os locais comerciantes e os não comerciantes Carlos Pazos-Justo Roberto Samartim Marisa Del Río Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5357 Repensar a innovación no rural a través das Experiencias Productivas Innovadoras http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5367 <p class="p1"><span class="s1">A través deste artigo determinamos, identificamos e caracterizamos as Experiencias Produtivas Innovadoras (EPIs) como manifestacións dos procesos de ecoagroinnovación que se están dando no rural galego na actualidade. Este texto supón un compromiso da Rede ReVOLTA de xerar mecanismos de devolución do coñecemento, cos que devolver a información coa que traballamos da man das experiencias produtivas coas que fomos compartindo espazos de intercambio e diálogo e atende á vez a necesidade de conceptualizar as EPIS co obxectivo de que poidan replicarse e amplificarse estes procesos/experiencias.</span></p> Fran Quiroga Lourenzo Fernández Prieto Xavier Simón Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5367 Casto, il paese del sole. Tradizione, energie rinnovabili e sostenibilità in un paese di montagna nel nord Italia http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5364 Un patto di collaborazione tra pubblico, privato e volontariato per lo sfruttamento delle energie rinnovabili in un territorio a forte vocazione industriale ha generato un “caso” di sviluppo virtuoso con importanti vantaggi per l’intera comunità. Lo studio intende prendere in esame l’evoluzione economica negli ultimi vent’anni di Casto, piccolo Comune delle Prealpi bresciane nel nord Italia. Il paese, centro ad antica vocazione nella lavorazione del ferro, è oggi sede di una importante impresa metallurgica, azienda leader in Europa nella produzione di leghe di alluminio, che a partire dagli anni Novanta ha avviato progetti di sostenibilità ambientale collaborando con gli enti locali, nazionali ed europei. Il Comune, dal canto suo, ha raggiunto l’autosufficienza energetica grazie alla realizzazione di una dozzina di impianti fotovoltaici. Le maggiori entrate di bilancio, la fattiva collaborazione con l’azienda e i numerosi volontari hanno consentito di attuare servizi ad uso gratuito a favore della popolazione in ambito scolastico, sportivo, ricreativo e di miglioramento generale della qualità ambientale. Riccardo Semeraro Maria Paola Pasini Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5364 O financiamento das pequenas empresas e o desequilibrio territorial rural-urbano: o caso da provincia da Coruña http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5372 Tras a crise financeira, a reordenación do mapa bancario e consecuente perda de entidades financeiras <br />propias, cuestionámonos se a problemática de acceso a crédito bancario pode ser máis acusada para as PEMEs galegas en entornas rurais. O obxectivo da investigación é o estudo do crédito comercial como alternativa ao crédito bancario, o diagnóstico das dificultades de acceso a financiamento e a súa relación cos desequilibrios territoriais rural-urbano.<br />Os resultados son aínda preliminares, pola necesidade de refinar os datos de acceso a financiamento das empresas e as escollas de tipo econométrico. Con todo, tomando unha mostra de empresas industriais da provincia da Coruña, compróbase que os volumes de crédito comercial son relativamente <br />baixos no contexto europeo, e as empresas que operan no rural conceden menos crédito comercial que as urbanas. Ademais, fináncianse máis vía provedores – coherente coa hipótese de contar con peor acceso a crédito bancario – mais o efecto non é significativo para as empresas independentes. David Peón Pose Xose Manuel Martínez Filgueira Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5372 Las ayudas públicas a la reforestación privada en Galicia, 1952-1992. http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5400 <p>A partir de 1952, el Franquismo trató de impulsar el desarrollo de la repoblación forestal en montes de particulares con ayudas públicas con el objetivo de incrementar la producción de madera. No obstante, estos primeros esfuerzos sólo consiguieron unos resultados escasos en el conjunto de España y fueron inexistentes en Galicia.</p>El Gobierno retomó esa política con más fuerza con la puesta en marcha del II Plan de Desarrollo y, con el aval de organizaciones económicas internacionales, incentivó la repoblación con especies de ciclo corto, altamente productivas y cuya madera era demandada por el mercado (eucalipto). Esta opción fue renovada y ampliada con la Ley de producción forestal de 1977, ya en el contexto de la transición democrática, que venía a incidir en la necesidad de incrementar el abastecimiento de la gran industria consumidora (pasta de madera y tableros) con madera nacional. Eduardo Rico Boquete Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5400 Del minifundio al megaincendio. Transiciones, rupturas y nuevos retos cara a un desarrollo sostenible en el medio rural gallego. http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5402 <p><span style="font-size: small;">En un contexto de globalización, el medio rural gallego se enfrenta a nuevos retos y desafíos que no pueden ser abordados sin antes entender el origen y el alcance de estos, y que obligará a establecer un nuevo modelo de ordenación del territorio, que permita buscar soluciones a los principales problemas en un contexto social muy diferente al de épocas anteriores y con desarrollo sostenible como principal reto. En este sentido, se realiza un diagnóstico previo de las transiciones llevadas a cabo desde un modelo de aprovechamiento agropecuario mixto del medio, y que tras un profundo proceso de transformación social y del modelo productivo, supuso una especialización pecuaria y forestal, la cual a su vez convive con una mayor urbanización y dispersión sobre el territorio. A la problemática derivada de esta transformación social y productiva le debemos añadir las que se originan por unas condiciones climatológicas cada vez más extremas derivadas del proceso paulatino de cambio climático.</span></p><p><span style="font-size: small;">Dicho cambio en el modelo socioeconómico en las últimas décadas, ha derivado en un desequilibrio multifactorial y heterogéneo en diferentes áreas del medio rural, el cual consideramos es el desencadenante de problemáticas como el dimensionamiento y rentabilidad de explotaciones agropecuarias, el abandono y cambios de uso de tierras productivas, el aumento de las dimensiones y la peligrosidad de los incendios forestales, etc,… Para ello, se propone una ruptura de este modelo y se avanzan posibles medidas a tener en cuenta para su consecución. </span></p> Manuel Ángel Pazos Lamoso Xosé Manuel Palmeiro Ramos Diego Conde Gómez Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5402 Territórios, populaçôes tradiconais e conflito: a realidade da reserva extrativista extremo norte do Tocantins, Brasil http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5377 <p><span style="font-size: small;">Este estudo analisa os inúmeros conflitos relacionados à posse, uso, gestão e criação do território protegido, atualmente denominado de Reserva Extrativista Extremo Norte do Tocantins. A análise é feita a partir do conflito enquanto elemento constituinte da memória do território que conforma a Unidade de Conservação (UC). Para este estudo qualitativo foram combinadas revisão bibliográficas, com dados secundários (fontes oficiais) e dados primários (notas de campo). Como resultado, se identificou a falta de coordenação entre os objetivos da políticas públicas agrícolas, energéticas, ambientais e de integração do território na região de abrangência da Resex, tal falta de articulação é, inclusive, alavanca para tensões entres os diversos atores que compartilham esta realidade. A tensão entre os agentes sociais está relacionada à tomada de decisão derivada de diferentes lógicas de apropriação de recursos naturais. Os agentes sociais da reserva extrativista mantêm relações tradicionais estabelecidas entre sociedade e natureza através da exploração do coco babaçu (<em>Attalea speciosa</em>). Além disso, novos atores sociais ocupam extensos espaços de áreas nesse território, a exemplo disso se tem a criação de gado, a qual onera efeitos à exploração do babaçu e aos objetivos da UC, dentre estes: a privatização dos recursos vegetais e; a transformação abrupta da paisagem e consequentemente a diminuição do recurso natural em questão. O ponto chave para entender o conflito é a regularização fundiária, uma vez que a área da UC é sobreposta em propriedades privadas que ainda estão pendentes de regularização, levando a tensões e processos de exclusão e de servilismo aos usuários da UC por parte dos fazendeiros.</span></p> Thais Helena Teixeira Diego Camelo Moreira Nathália Thaís Cosmo da Silva Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5377 La ciudad contemporánea: problemas y tendencias. Perspectivas institucionales, sociales y artísticas. http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5371 Este texto aborda la ciudad contemporánea desde distintas perspectivas para tratar algunos de sus problemas actuales: la pérdida de espacio público, la preeminencia del tráfico rodado en las vías de circulación, la gentrificación en los centros históricos y la falta de seguridad para las mujeres. Para ello, se tratan las posturas desde las instituciones, así como algunas soluciones propuestas por la propia ciudadanía y sobre todo desde el mundo del arte. Por último, se trata el tema de los grandes proyectos arquitectónicos que buscan la espectacularidad, ligados en muchos casos al arte contemporáneo. Laura Luque Rodrigo Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5371 La gestión patrimonial desde la periferia: el arte contemporáneo como regenerador del espacio rural. http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5356 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Pensar en el medio rural es reflexionar sobre la tradición y modos de vida extintos. En este texto queremos analizar la reinvención de algunos núcleos rurales periféricos, como a través de la llegada y aceptación de experiencias de arte contemporáneo han sabido crear un recurso sostenible que los diferencia y que los vuelve a situar como un reclamo turístico. Analizaremos con los testimonios de gestores y artistas, la historia de esta transformación y aprendizaje que abarca iniciativas muy variadas, casos como el de Montalbán en Córdoba, Genalguacil en Málaga o Fanzara en Castellón, entre otros. Queremos reflexionar también sobre los efectos colaterales de este fenómeno, la creación de nuevas identidades o la reivindicación y puesta en valor de las expresiones culturales del territorio, modos de vida y tradición oral, en convivencia o disidencia con la implantación de estos nuevos usos del territorio.</span></p> Victoria Quirosa García Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5356 Nuevos espacios para la cultura. Estrategias, equipamientos e impacto en la ciudad postindustrial y portuaria de Gijón http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5368 <p><span title="">Gijón constituye un ejemplo pionero de recurso a la cultura como motor de cambio y un modelo en cuanto al protagonismo otorgado a los equipamientos culturales dentro de los planes estratégicos diseñados para regenerar la trama urbana en todos sus sectores tras la crisis industrial. El diseño y mantenimiento de una política cultural socializadora y de gran calado a lo largo de tres décadas (1979-2011) ha sido posible por la estabilidad política municipal, en sintonía con el Gobierno del Principado, demostrando un claro empeño en impulsar la revitalización de una de las ciudades asturianas más castigadas por la reconversión económica.</span></p><div><div><p><span style="font-size: small;"> </span></p></div></div> Soledad Álvarez Martínez Carmen Bermejo Lorenzo Juan Sevilla Álvarez Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5368 O público leitor como comunidade de interesse e ponto de partida para novas estratégias de letramento e promoção da leitura http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5359 O trabalho sintetiza a primeira fase de um projeto sobre práticas e discursos relativos à leitura no <br />Brasil comparando consumos literários reais e o corpus sancionado academicamente e, em consequência, a proposta (implícita e explícita) de modelo de consumo literário, no que diz respeito aos <br />produtos que deveriam ser lidos e às formas em que eles devem ser consumidos.<br />Para a elaboração dos resultados utilizamo-nos de dois métodos:<br />a) A coleta de dados sobre leituras obrigatórias em provas de acesso ao ensino superior e as citações <br />de produtores em trabalhos acadêmicos e livros didáticos, possibilitando uma correlação entre estes elementos e seu resultado dentro do cânone.<br />b) A análise e discussão dos resultados da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (Failla, 2016), em comparação com as listas de mais vendidos de diversas editoras e as leituras obrigatórias dos vestibulares de universidades com programas de pós-graduação com nota máxiam (7) pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 2015 a 2017. Raquel Bello Vazquez Maicon Camargo Marina Eggres Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5359 Tecnologías digitales para el estudio, la difusión y preservación del patrimonio histórico y cultural gallego: contribuciones del proyecto Epigraphica 3.0 http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5358 Este trabajo tiene por objeto dar a conocer las contribuciones del proyecto «Epigraphica 3.0: Hacia la creación y diseño de un corpus digital de inscripciones latinas de la provincia de Ourense» en materia de documentación, estudio y difusión del patrimonio epigráfico gallego. Para ello se presenta un conjunto de experiencias y prácticas de investigación que están siendo desarrolladas en la actualización, revisión y socialización del fondo epigráfico romano de la citada provincia. El resultado es un corpus online y en open access que utiliza la fotogrametría Structure from Motion para el registro de las inscripciones, y una serie de técnicas de tratamiento de imagen digital para el análisis epigráfico y la restitución textual. El objetivo final es tratar de paliar algunos de los efectos negativos que determinados problemas estructurales de Galicia, caso del despoblamiento rural y el envejecimiento demográfico, están ocasionando en su preservación y conocimiento. David Espinosa Espinosa Miguel Carrero Pazos Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5358 Las tres vidas de Altamira y el futuro http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5396 <span style="font-family: 'Calibri','sans-serif'; font-size: 11pt; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Entre los años 2012 y 2014 el Incipit (Instituto de Ciencias del Patrimonio, del CSIC) realizó un estudio del Valor Social de Altamira, en el marco del Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira, promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y dirigido por Gaël de Guichen (ICCROM). A partir de esta investigación obtuvimos un conjunto de datos que nos permiten plantear algunas ideas para una gestión alternativa de un sitio patrimonial en riesgo, lo que pretendemos concretar en el presente texto. El argumento principal es que la patrimonialización de un sitio como éste introduce al sitio en unas condiciones totalmente distintas que generan nuevas posibilidades y riesgos. Nuestra propuesta es que sólo desde la aceptación de que el sitio alcanza un nuevo régimen de existencia (“vida”) que poco tiene ya que ver con el anterior, se puede plantear un modelo adecuado de gestión y protección del sitio. Pretendemos asimismo argumentar que ese modelo se tiene que basar en la realización de estudios prospectivos de los nuevos riesgos y su gestión.</span> David Barreiro Martínez Felipe Criado Boado Virtudes Téllez Delgado Cristina Sánchez Carretero Eva Parga Dans Raquel Sánchez Martín Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5396 Introdución. Bioeconomía, Emprendemento e Territorio. http://ojs3usc.devxercode.es/index.php/semata/article/view/5673 Eduardo Corbelle Rico Marco Virgilio García Quintela María Loureiro García Derechos de autoría 2018 Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades 2018-12-20 2018-12-20 30 10.15304/s.30.5673