Núm. 30 (2018): Bioeconomía y Memoria Ecológica de los Territorios: Transdisciplinariedad para un Futuro Sostenible
Artículos

Balance produción-consumo de alimentos na Galiza: aproximación dende a soberanía alimentar e a comercialización locaI

Emilio Victorino Carral Vilariño
Universidade de Santiago de Compostela-EPS de Enxeñaría-Lugo
Xoán Carlos Carreira Pérez
Universidade de Santiago de Compostela
Coordinadores: Eduardo Corbelle Rico, Marco V. García Quintela e María Loureiro García
Publicados diciembre 20, 2018

Resumen

Dende a perspectiva  da soberanía alimentar analízanse os dados de produción-consumo na Galiza tomando como referencia as estatísticas oficiais do Ministerio de Agricultura e Pesca do estado español. Ademais realízase unha análise sectorial por bacías alimentares-comarcas naturais e grandes aglomeracións urbanas. Obtense un balance global positivo no producido na Galiza, con  déficits parciais nos cereais gran e froiteiras. Os habitantes potencialmente autoabastecidos/as dentro da súa propia comarca (comercialización local) supera o 50% no caso dos cultivos forraxeiros, prados e pasteiros e tamén no viñedo. Máis do 60%  en patacas e 70%  se incluímos cultivos hortícolas e as leguminosas gran.