Contenido principal del artículo

article-details Samuel Nión Álvarez
Universidade de Santiago de Compostela
España
http://orcid.org/0000-0001-9717-2383
Biografía
article-details Jorge Manuel Blanco Ballón
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
España
https://orcid.org/0000-0002-2773-0375
article-details Manuel Giménez Solla
Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos
España
https://orcid.org/0000-0002-6693-0767
article-details Juan Castro Ínsua
Instituto Galego de Calidade Alimentaria
España
Biografía
article-details Manuel Candal Seijas
Monte Veciñal en Man Común Xalo
España
Núm. 30 (2018): Bioeconomía y Memoria Ecológica de los Territorios: Transdisciplinariedad para un Futuro Sostenible, Artículos
DOI: https://doi.org/10.15304/s.30.5219
Recibido: 24-07-2018 Aceptado: 12-11-2018 Publicado: 20-12-2018
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

O obxectivo desta publicación é dar a coñecer unha proposta metodolóxica multidisciplinar para a
xestión e planificación dos usos e aproveitamentos do monte Xalo (Culleredo, A Coruña) no que se
integren os valores dos servizos ecosistémicos producidos, amosando ademais un dos procedementos
de actuación dunha das disciplinas integradas: a arqueoloxía e o patrimonio cultural. Esta iniciativa
xeral foi definida por un Grupo Operativo de Innovación formado por entidades de distintos perfís que gardan relación co desenvolvemento rural do ámbito das da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (CMVMC Xalo, Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, USC, Ingacal, IET) na provincia da Coruña, e que optan por aplicar novas directrices que promovan un modelo de xestión sostible.
Desta forma, esta publicación exporá en primeiro lugar o marco do proxecto e os seus postulados principais, pasando a centrarse posteriormente no procedemento de actuación plantexado pola arqueoloxía e o patrimonio cultural, unha das disciplinas integradas que non adoita ser unha parte relevante dentro da xestión habitual dos recursos forestais.

Detalles del artículo