Recursos Rurais. Revista do IBADER (Instituto de Biodiversidade e Desenvolvemento Agrario)  é unha revista anual fundada en 2006, que acolle artigos, revisións e notas orixinais sobre a investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.
Recursos Rurais aparece indexada en URBADOC, AGRIS, ISOC, ICYT, DIALNET, Cirbic, Latindex e Rebiun.
O portal dixital de Recursos Rurais aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son o galego, español, francés, inglés e portugués.

No 14 (2018)

Publicado: 2019-02-01

Táboa de contidos

Cambios en los usos de suelo en la comarca del Bierzo (1990-2012)

  • David Fernández Nogueira
  • Eduardo José Corbelle Rico
Publicado 01-02-2019

Actividade Antioxidante en Carne de Tenreiros Alimentados con Bagazo de Uva

  • Laura Rubio
  • Juan Pablo Lamas
  • Carmen García-Jares
  • Marta Lores
Publicado 01-02-2019

Revisión de los criterios de discriminación florística de las alisedas riparias templadas (sub)litorales del extremo noroccidental ibérico

  • Manuel Antonio Rodríguez Guitián
  • Pablo Ramil-Rego
  • Rosa Romero Franco
  • Javier Ferreiro da Costa
Publicado 01-02-2019
Ver todos os números