A Revista Galega de Economía é unha revista semestral fundada en 1992 e promovida pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. Publica artigos orixinais relacionados cos campos da economía e o desenvolvemento empresarial de interese para os sectores produtivos e a sociedade. Tamén publica informes seleccionados sobre temáticas de interese especial. Ten unha perspectiva internacional, tanto no obxectivo de difundir a investigación realizada en Galicia como de recibir contribucións de interese xeral de diversas áreas do mundo. O conxunto dos seus interesantes artigos, publicados desde o seu inicio en 1992, é de lectura recomendable para estudantes e estudiosos da economía galega, española, europea e internacional.

A Revista Galega de Economía
aparece indexada en SCOPUS, Dialnet, InDICEs do CSIC, en IDEAS-RePEc, REDALYC e EconIS, entre outras. Tamén aparece recollida polas ferramentas de avaliación da calidade editorial como MIAR, DICE ou CIRC.

O portal dixital da Revista Galega de Economía publícase en galego, español e inglés. As linguas de publicación son o galego, español, portugués e inglés.

Vol 27 No 2 (2018)

Publicado: 2018-12-06

Táboa de contidos

BREXIT: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E PERSPECTIVAS

 • Jourdy Victoria JAMES HEREDIA
Publicado 06-12-2018
Páxinas 5-18

TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA E DEMANDA DE VIVENDA EN ESPAÑA. EXPLORANDO INTERACCIÓNS

 • Anastasia HERNÁNDEZ ALEMÁN
 • Carmelo J. LEÓN
Publicado 06-12-2018
Páxinas 19-32

IMPACTO ECONÓMICO DO PORTO DE FERROL – SAN CIBRAO: HARMONIZACIÓN DE RESULTADOS AO ANO DE REFERENCIA 2016 E COMPARACIÓN COS PORTOS ESTATAIS

 • Ignacio de la Peña Zarzuelo
 • Beatriz López Bermúdez
 • María Jesús Freire Seoane
Publicado 06-12-2018
Páxinas 33-48

PATRÓNS DE DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DA POBOACIÓN ESTRANXEIRA EN GALICIA, 1997-2017

 • Richard Daniel OLIVA DENIS
 • José Antonio ALDREY VAZQUEZ
Publicado 06-12-2018
Páxinas 49-60

A ESTRUTURA ESPACIAL DE GALICIA. ANÁLISE A PARTIR DO CÁLCULO DOS POTENCIAIS DE MERCADO A NIVEL COMARCA, 1991-2016

 • Jesús LÓPEZ-RODRÍGUEZ
 • Guillermo MANSO-FERNANDEZ
Publicado 06-12-2018
Páxinas 61-74

EVOLUCIÓN NA XERACIÓN DE RESIDUOS AO LONGO DAS CADEAS DE SUBMINISTROS NAS ECONOMÍAS IBÉRICAS: ANÁLISE COMPARATIVA DE ESPAÑA E PORTUGAL

 • Soraya Ruiz-Peñalver
 • Nuno Marques da Costa
 • Margarida Queirós
 • José A. Camacho
Publicado 06-12-2018
Páxinas 75-84

O NON CUMPRIMENTO DA LEI DE GIBRAT EN ECONOMÍAS EN DESENVOLVEMENTO: O CASO DE ECUADOR NO PERÍODO 2000-2013

 • Luis Enrique SIMBAÑA-TAIPE
 • María Jesús RODRÍGUEZ-GULÍAS
 • David RODEIRO-PAZOS
Publicado 06-12-2018
Páxinas 85-98

DISTRIBUCIÓN DO INGRESO RURAL EN COLOMBIA E LIÑA DE POBREZA: 2004-2014

 • Brayan Alexander BARON ORTEGON
Publicado 06-12-2018
Páxinas 99-112

GLOBAL COMPETITIVENESS, NEOINDUSTRIALIZATION AND INNOVATIVE CLUSTERS: INTERNATIONAL INDICATORS AND TRENDS OF RUSSIAN FEDERATION

 • Nina I. LARIONOVA
 • Tatyana V. YALYALIEVA
 • Dmitry L. NAPOLSKIKH
Publicado 06-12-2018
Páxinas 125-138

A APTITUDE DO SOLO NA AVALIACIÓN DE TERRAS PARA A PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

 • José Marcial DÍAZ MANSO
 • Inés SANTÉ RIVEIRA
 • Encarnación NIETO ZAS
Publicado 06-12-2018
Páxinas 155-170
Ver todos os números