Xentrificación e comunidade artística en Lisboa

Resumen

A cidade de Lisboa está a experimentar un profundo e rápido proceso de transformación urbana que comezou inmediatamente despois da crise financeira de 2008. Estimulada por un boom turístico e unha forte inxección de capital inmobiliario transnacional, a rehabilitación urbana avanza sobre centro histórico mellorando substancialmente o edificado pero provocando un ascenso imparable do prezo da vivenda que torna a cidade cada día máis inaccesible para os seus habitantes. Nesta investigación queremos achegarnos á comunidade artística para analizar como se está a ver afectada por este fenómeno e identificar as súas percepcións sobre o mesmo. A partir da análise do asentamento de diferentes colectivos independentes en varias zonas máis e menos centrais da capital portuguesa, suxerimos que a comunidade artística é primeiro vehículo e máis tarde vítima da xentrificación dos barrios onde se instala.
https://doi.org/10.15304/qui.17.5161

Copyright

Al publicar en Quintana, el autor cede todos los derechos de explotación de su artículo a la Universidad de Santiago de Compostela, que, con las condiciones y limitaciones dispuestas por la legislación en materia de propiedad intelectual, es la titular del copyright. Esta titularidad concede a la Universidad de Santiago de Compostela el derecho exclusivo y para todo el mundo a:

  • - publicar la versión final del artículo en la revista y distribuirlo y/o comunicarlo públicamente, tanto en la revista en sí como en otros medios relacionados, en formato impreso, digital o cualquier otro que pueda inventarse en el futuro;
  • - traducir o realizar abstracts del artículo y distribuirlos y/o comunicarlos públicamente, y autorizar o ceder a terceros el mismo derecho;
  • - depositar copias o referencias del artículo en archivos en línea tanto en plataformas propias de la Universidad de Santiago de Compostela como en plataformas de terceros autorizadas por la Universidad de Santiago de Compostela.