Contenido principal del artículo

article-details Enrique José Lista Romay
Universidade de Vigo
España
Biografía
Núm. 15 (2016), Colaboracións
Recibido: 30-07-2015 Aceptado: 26-07-2016 Publicado: 26-12-2017
Derechos de autoría Cómo citar

Resumen

Virxilio Viéitez (Soutelo de Montes, 1930-2008) foi un fotógrafo profesional rural que, tras un período emigrado en Aragón e Cataluña, regresa á súa vila natal e exerce o oficio na súa comarca, con maior actividade entre os últimos anos cincuenta en os sesenta, aínda que seguirá traballando ata os anos oitenta.

Se este perfil biográfico pode ser semellante ó de moitos outros fotógrafos profesionais da época, o que acontece con Viéitez dende o final dos anos noventa resulta un caso pouco frecuente, aínda que con precedentes no contexto internacional: o seu traballo será descuberto como "obra" (de arte) e o fotógrafo será valorado como "autor" (artista), seguindo un proceso de lexitimación que pode calificarse de vertixinoso, tanto no que se refire á súa presenza en exposicións relevantes como no mercado da arte.

 

 

Detalles del artículo