Rexistrarse
Perfil
¿En cales xornais deste sitio desexa rexistrar?
AGID. Revista de asistencia, gestión, investigación y docencia en Enfermería

Solicitados os seguintes roles.

Agora: papeles de Filosofía

Solicitados os seguintes roles.

Boletín Galego de Literatura

Solicitados os seguintes roles.

Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela

Solicitados os seguintes roles.

Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil

Solicitados os seguintes roles.

Estudios penales y criminológicos

Solicitados os seguintes roles.

Estudos de Lingüística Galega

Solicitados os seguintes roles.

Gallaecia: revista de arqueoloxía e antigüidade

Solicitados os seguintes roles.

Gladius et Scientia. Revista de Seguridad del CESEG

Solicitados os seguintes roles.

Innovación educativa

Solicitados os seguintes roles.

MARCO (Márketing y Comunicación Política)

Solicitados os seguintes roles.

Moenia

Solicitados os seguintes roles.

Nova Acta Científica Compostelana

Solicitados os seguintes roles.

Ohm : Obradoiro de Historia Moderna

Solicitados os seguintes roles.

Quintana: revista do Departamento de Historia da Arte

Solicitados os seguintes roles.

Recursos Rurais

Solicitados os seguintes roles.

RELAdEI. Revista Latinoamericana de Educación Infantil

Solicitados os seguintes roles.

Revista Galega de Economía

Solicitados os seguintes roles.

Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo

Solicitados os seguintes roles.

RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas

Solicitados os seguintes roles.

Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades

Solicitados os seguintes roles.

Télos

Solicitados os seguintes roles.

Verba: Anuario Galego de Filoloxía

Solicitados os seguintes roles.

Se pediu que fose un revisor en calquera revista, ingrese os seus intereses.