Estudos de Lingüística Galega

Número en curso

Vol 11 (2019)
plugins.themes.healthSciences.currentIssuePublished

Novas

ELG, clasificada como A2 en Qualis Periódicos

Na última actualización de Qualis Periódicos (CAPES, Brasil), a correspondente a 2015, a revista Estudos de Lingüística Galega foi clasificada coa categoría A2. É salientable o ascenso de ELG nesta listaxe, xa que subiu un posto con respecto á última clasificación, na que se lle atribuía unha categoría B1.
plugins.themes.healthSciences.more

August 1, 2017

Estudos de Lingüística Galega, revista excelente

ELG acaba de ser incluída no selecto grupo de revistas con selo de calidade que concede a FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología). Tal e como indica a propia fundación, "FECYT identifica, mediante convocatorias de evaluación voluntarias, a las mejores revistas de cada área". O listado completo de revistas excelentes, usando o cualificativo da fundación, pode consultarse en http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf.
plugins.themes.healthSciences.more

July 20, 2016

Pescuda

Sandra Pereira
1-27
Os pronomes clíticos em contextos infinitivos no português antigo
https://doi.org/10.15304/elg.11.5050
PDF (Português (Portugal))
Catarina Magro
29-75
Redobro de clítico em português europeu
https://doi.org/10.15304/elg.11.5054
PDF (Português (Portugal))
Anik Nandi
77-101
Política lingüística familiar. O papel dos proxenitores pro-galego na transmisión interxeracional
https://doi.org/10.15304/elg.11.5064
PDF
Graça Rio-Tortocommon.commaListSeparatorMailson Lopes
103-136
Fluctuación prefijal en el gallego-portugués y en el castellano medievales
https://doi.org/10.15304/elg.11.5105
PDF (Español (España))
Maria Eugênia Lammoglia Duartecommon.commaListSeparatorHumberto Soares da Silva
137-165
Sujeito Nulo e Ordem Verbo-Sujeito no português brasileiro: análise diacrônica
https://doi.org/10.15304/elg.11.5123
PDF (Português (Brasil))
Maria Teresa Brocardo
167-196
<i>Consirar</i> e <i>entender</i> em português – elementos para um estudo diacrónico
https://doi.org/10.15304/elg.11.5135
PDF (Português (Portugal))
María José Rodríguez Espiñeira
197-231
La expresión epistémica <i>si cuadra</i> en español de Galicia
https://doi.org/10.15304/elg.11.5343
PDF (Español (España))
Susana Rodríguez Barcia
265-303
A ideoloxía no <i>Dicionario da Real Academia Galega (DRAG)</i>
https://doi.org/10.15304/elg.11.5648
PDF
Patricia Giménez Eguíbarcommon.commaListSeparatorM.ª Nieves Sánchez González de Herrero
305-337
Rasgos de continuidad del gallego en documentos del monasterio de San Andrés de Espinareda (León) en el siglo XIII
https://doi.org/10.15304/elg.11.5776
PDF (Español (España))
Ver todos os números