O Boletín Galego de Literatura (BGL) é unha revista literaria semestral editada pola Universidade de Santiago de Compostela dende o ano 1989 e redactada enteiramente en lingua galega. Acolle artigos de crítica e historiografía sobre calquera literatura do mundo e tamén traballos de investigación en Teoría da Literatura, Crítica Literaria, Poética, Retórica, Hermenéutica, Semiótica, etc., é dicir, todo o amplo campo do coñecemento de tan longa tradición como o desenvolvido ao redor do feito literario nun senso amplo.
O BGL aparece indexado en CIRBICR (CSIC), ISOC (CSIC), ULRICH’S PLUS, LATINDEX, MYRIADE, ERIH PLUS, REDIB, REBIUN e DIALNET.
O portal dixital do BGL aparece en galego, español e inglés; as linguas de publicación son galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés ou alemán, aínda que todos os textos, excepto os portugueses ou os que teñan por destino a sección “Documentos”, aparecerán en galego.

Máis Novas...

Alegoría da nación no Mar dos Espellos: arredor de O triángulo inscrito na circunferencia

  • Armando Requeixo Cuba
Publicado 23-01-2020
Aproximación integral á novela O triángulo inscrito na circuncunferencia, de Víctor F. Freixanes. Descrición ecdótica, análise da recepción, estudo intratextual (análise do contido, expresión, pragmática e estrutura) e extratextual (análise histórico-literaria).

Vol 50 No 52

Publicado: 2020-01-21

Táboa de contidos

O PREMIO JULES VERNE NA LITRATURA GALEGA

  • Marta Neira Rodríguez
Publicado 21-01-2020
Ver todos os números